Är flyktingkrisen farlig? – Stefan Hedlund

Det vi nu bevittnar är en omfattande tillströmning av människor som vuxit upp i länder med lågt social kapital, alltså med samhällsnormer som präglas av grundläggande misstroende snarare än av tillit. Det är den utbredda förekomsten av sådana normer som förklarar varför deras egna länder inte har kunnat lyftas ur fattigdom och politisk instabilitet, och som därmed även förklarar varför så många valt att söka ta sig till länder i Europa.

När de anländer kommer de att bära med sig just de normer som utgör huvudanledning till att de valde att lämna hemländerna, och det finns inte mycket som pekar på att deras inledande erfarenheter i Sverige kommer att bidra till kulturell integration, alltså till normförskjutningar i riktning mot det ideal som förenas med framgångsrika samhällen.

Mot bakgrund av hur illa den svenska integrationspolitiken fungerat även under tider då trycket var lågt, bör vi räkna med att de nyanlända under lång tid kommer att bli bildligt talat inlåsta i miljöer där de inte har några förutsättningar att få arbete eller att inkluderas i sociala nätverk tillsammans med den befintliga befolkningen. Latenta hot om massutvisningar kommer att ytterligare förstärka deras misstro mot sociala myndigheter och polis.

Framväxten av enklaver av detta slag kommer att leda till stora sprickor i det svenska samhället. Migranter som kommit till vårt land i hopp om arbete och ett bättre liv kommer att känna sig svikna och hänvisade till sina egna nätverk, där den grundläggande normbildningen främjar utanförskap – solidaritet inom den egna gruppen och misstro mot alla andra. I extrema fall kan man också anta att unga män kommer att bli lätta offer för islamistisk radikalisering.

På andra sidan av det sociala stängslet kommer en växande del av den befintliga befolkningen att uppleva oro och frustration, som riskerar att spilla över inte bara i sympatier för främlingsfientliga partier och rörelser. Än allvarligare är att det kan leda till en urholkning av de grundläggande normer som tillsammans skapar samhällssolidaritet, alltså omsorg om andra och en vilja att bidra till det allmänna, via skatter eller på annat vis. Det är det senare som utgör den viktigaste anledningen till att vara kritisk mot hur regering och myndigheter har misslyckats i att förstå vidden av de utmaningar de har ställts inför.

Det finns inget i detta som säger att invandring i sig är negativt. Däremot finns ett mycket tydligt budskap som säger att en väl reglerad migration är bäst för alla inblandade, inte minst för migranterna själva. Det är när inflödet tillåts överstiga integrationskapaciteten som varningsklockorna börjar ringa. I det svenska fallet har vi sedan länge passerat denna gräns – och priset kommer att bli mycket högt.

Källa: (https://detgodasamhallet.com/2016/05/26/ar-flyktingkrisen-farlig/#more-4365)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s