Läran om Kvarlevan – A.W Tozer

Läran om Kvarlevan

I vår blinda, fallna, syndfulla värld av mänskligheten, så vid varje given tidpunkt, går den överväldigande majoriteten förlorade, alienerade från Gud och fiende till honom, utan nåd, utan liv, utan hopp.

Med kvarleva avses ett litet fragment, en överlevande rest.

Det innebär att en rest ännu finns kvar, när den större massan är någon annanstans.

Rom-brevet 9:27s text handlar om Israel, men det anger tydligt att det även gäller för hela mänskligheten liksom för kyrkan.

Detta gällde bland nationerna före Abraham;det var sant i Israel efter Abraham; och det är sant i kyrkan sedan Pingst.

Jag orolig eftersom det har varit sant att efter pingst, ett stort antal människor som kallar sig kristna-en överväldigande majoritet, är bara det till namnet, och endast en kvarleva är frälsta.

Några exempel ur Bibeln.

Jesus sa:

”Och som det var i Noas dagar, så skall det också vara i dagarna av Människosonen” (Luk 17:26)

Enligt Skriften, så hade Noa funnit nåd i Herrens ögon, och där var sju andra medlemmar av hans familj som räddades ur hela befolkningen. Jag vet inte vad befolkningen var då, men jag vet vid tidpunkten för översvämningen fanns åtta personer som sparats av en hel befolkning. Och jag vet att det står skrivet att som det var i Noas dagar, så skall det vara i dagarna av den kommande Människosonen.

Nu kanske någon säger:

”Mr Tozer, du tar det för allvarligt. Kommer du inte ihåg hur Elia kände och sa, ”O Herre, jag ensam är kvar,”

Gud sa:

”Fatta mod, Elias; Jag har nyheter för dig. Sju tusen finns i Israel som inte har böjt knä för Baal eller hans bild. ”

Det låter som en hel del. Är inte det uppmuntrande att veta att i Israel fanns 7000 sanna judar som inte böjde knä för Baal?

Låt mig hänge mig åt lite spekulation.

Antag att befolkningen i Israel vid den tiden var 7.000.000.

Jag tror att det är en mycket konservativ räkning. Det skulle innebära att en tiondel av en procent inte hade böjt sina knän till Baal, och alla de andra hade. Det skulle innebära en av 1000. Om du skulle ta på den tiden 1000 judar, 999 av dem i hemlighet böjde knä till Baal för att hålla sig borta från problem, och endast en man stod djärvt.

Men antag till förmån för absolut rättvisa, att vi delar befolkningen i hälften, och säger att det var bara 3,5 miljoner. Då blir förhållandet en av 500. Varje gång du såg en synagoga eller en byggnad med 500 judar läsande Toran eller lyssnar på sång av prästerna, hade du 499 som i hemlighet följde efter Baal och en som var frälst.

Kom ihåg att, vid Kristi första ankomst fanns det bara ett fåtal som som erkände honom. Vi tar det för givet, precis som Israel gjorde, att när Messias kom skulle de veta det.

Antingen tar vi för givet och har en falsk frid eller känner vi oro och sedan ber vi igenom och finner sann frid.

De flesta troende tar för givet och har en falsk frid.

Om de gjorde vad Bibeln lärde, skulle de vara störda och oroliga över sig själva och skulle gå till Gud med en bibel och låta Bibeln skära dem i bitar och sätta ihop dem igen, sedan ge dem frid. Och om de hade frid efter att ha blivit hackad i bitar av den Helige Ande och Andens svärd- ja, då är det en äkta frid.

Det finns två typer av lugn, och glöm inte det.

Tja, kanske det finns tre typer nu. Det finns den typ som du köper på flaska, och sedan finns det ett slag som du får från att ta dig för givet och tro bra saker om dig själv som inte är sant, men som ger en viss ro i sinnet.

Sedan finns ett lugn som kommer efter en störning av den själ som skakar det i dess grundvalar och driver man eller kvinna till Gud med en bibel att gråta

”Sök mig, Gud, och känn mitt hjärta; prova mig, och vet mina tankar ”(Ps.139: 23)

Sedan när Gud gjort detta har vi en erfarenhet med Gud som ger oss lugn grundad på Klippan. Men med de flesta evangeliska kristna idag, går deras ledare utanför för att föra dem till lugn.

DEN LUGNANDE KYRKAN

Den första erbjudande från Herren är inte frid alls.

Herren ger oss först befrielse, förlåtelse, förnyelse och att göra saker rätt; och efter det kommer lugn.

Men vi marknadsför lugn nu och säljer det som tvål, och ber folk i namnet John 3:16 att komma och få frid. Och så har vi lugnat kyrkan som njuter oerhört vid banketter och tider av nöjen och kaffe-rep och stipendier. Sedan sjunger vi om Herren:

”Ditt ord är som en trädgård Herren.”

Jag vill bara uppmärksamma på att eftersom det finns en risk att vi gör Guds ord till att vara något som ger oss lugn.

 Vi inrättar våra gudstjänster till att lugna människor och

paralysera dem, när vi istället behöver oroas av läran om kvarlevan. Vi borde inte tillåta oss att ta oss för givet.Vi borde vara oroliga över det.

Paulus var bekymrad för detta och skrev:

”Fastmer tuktar jag min kropp och kuvar den, för att jag inte, när jag predikar för andra, själv skall komma till korta vid provet.” (1 Kor 9:27)

Jag har känt till predikanter som predikade i ett helt liv och som på slutet hamnade i att berätta smutsiga historier och slutade som smutsiga gamla män. Det är fullt möjligt för oss att vara lärare i bibelskola och vara styrelseledamöter och sjunga i körer och delta i gudstjänster och slutligen ta få reda på att vi är skeppsbrutna och aldrig har varit i den frälsta kvarlevan alls. Det är en oroväckande sak, men jag ber inte om ursäkt för att jag varnar dig. Jag är rädd att vi inte är oroade tillräckligt. Vi borde oroas över detta, för det sammanfattas i texten

”Om än Israels barn vore till antalet såsom sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva bliva frälst.”

 (Rom 9:27)

Det fanns några Guds vänner under Jesu tid, men när vi ser att befolkningen i Jerusalem vid den tidpunkten för påsken var en miljon, och att på pingstdagen fanns också en miljon människor i den staden, men bara 3000 blev omvända, så säger vi:

”Vilken oerhört stor skörd det var”.

Väl, 3000 av 1 miljon är inte en stor skörd enligt min mening.

Jag undrar om det någonsin funnits en tid då det fanns en stor skörd. Jag vet att det sades om skotska missionären John G. Paton (1824-1907) när han gick till Nya Hebriderna och hittade inte en kristen, och när han lämnade, fanns det inte en enda hedning.

Men jag har alltid korsat mina fingrar när jag läste det uttalandet eftersom den inte är i enlighet med läran om kvarlevan. För läran om kvarlevan är ”även om antalet religiösa människor ska vara som sanden i havet, skall endast en kvarleva räddas.”

Det är inte så att de inte kunde vara det, och inte så att Gud inte vill det, utan bara så att de inte är det.

När Kristus kom, fanns herdar och vise-män. Och vi hör om dessa Guds vänner, och vi är glada för dem. Men poängen är, de var oftast en liten andel av helheten. Nåväl, vid den andra ankomsten av Jesus, säger han ”och laglösheten ska förökas, skall kärleken hos de flesta kallna” (Matt 24:12)

Det står inte kärleken hos de flesta bara. Det finns en artikel, en positiv bestämd artikel i det ”.” Den särskilda förmågan att älska ska kallna.

Och Jesus sa:

”Men när Människosonen kommer, skall han finna tro på jorden?” (Luk 18: 8)

Han sa inte att han inte kommer att finna tro, men han sa, ”Ska han finna tro på jorden ”

Så vid Kristi återkomst, kommer det att vara som det var i Noas dagar; och på den tiden, Noa, den åttonde personen, räddades från vatten, med arken. Resten av befolkningen drunknade. Om du fortfarande vill ha mer stöd för läran, läs kyrkans historia. En litet fragment, en överlevande rest, som alltid behållit tron, medan andra tog saker för givet.

KÄND AV DERAS FRUKT

Vet du vad som är fel med oss som kyrka idag?

Vi tar oss för givet. Vi utgår från det som inte kan vara sant alls; det som är grundad på önske hopp och inte på sund Biblisk erfarenhet i många fall. Vi har inte störts tillräckligt. Vi har inte tillåtit Gud att plöja fåror på ryggen.Vi har inte vågat gå inför Gud och bli granskade. Vi är rädda för vad Gud kommer att hitta, och vi vill hellre vänta. Därför har vi väntat och lugnat ner oss. Det har alltid funnits en liten rest och de har varit mitt bland de andra. En miljon kan önska med sina läppar och tillbe med sina läppar, men endast en liten kvarleva kan verkligen tillbe i sina hjärtan på ett sätt som hedrar och behagar Gud. Vi behöver inte föreställa sig det som en indikation på stor andlighet eller hög grad av helighet när vi ser en kyrkdörr öppen och skaror väller ut på trottoaren.

Följ dem hem. Följ dem ett halvt kvarter och se hur de lever. Det är så att säga:

”Därför av deras frukt skall ni känna igen dem” (Matt 07:20) 

Be dem att leda i bön. Tillkännage ett bönemöte och se hur de kommer att lämna. Meddela en bankett och se hur de kommer att komma. 

I Guds Hus är ”stopp och gå”-tecknet följande:

När det står gå, ”Bankett”; när det står stopp ”bönemöte.”

Guds församling följer det och vi ler åt det, men det är en oroväckande sak. Jag vill inte komma inför Gud i en falsk känsla av självbelåten andlig säkerhet.

Läs kyrkohistoria och se fragmenten eller kvarlevan, som levde mitt i det hela.

Läs om Waldensarna och Guds vänner och bröderna i den gemensamma liv och hur få de var, men hur många som gick till kyrkan. Det är möjligt att dyrka Gud med våra läppar och inte dyrka Gud med våra liv. Om ditt liv inte dyrkar Gud, dyrkar dina läppar inte Gud heller.

Jag är bekymrad över alla människor jag ser som sjunger Händels Messias, särskilt under påsken, utan att ha den mest avlägsna uppfattning om vad det handlar om. De kommer att stå upp och sjunga ”Kom till honom, kom till honom”, och de kommer inte att ha någon aning om vad det betyder.

När Händel skrev det sa han: ”när jag var färdig, tänkte att jag såg himmelen öppen och alla Guds änglar samlades.” Det är hur han kände. Men många av oss sjunger det och njuter av det som musik. Vi kan komma, sjunga psalmer i kyrkan och bara njuta av värdighet och musiken som en befrielse från rock ‘n’ roll. 

Läs om kvarlevan 600 år före Kristus föddes i Hesekiel 9: 1-6. 

Vi säger,: börja i Kreml, Gud, börja i Kreml och förstör de gudlösa stackarna ”

Gud säger:

”Börja på min helgedom ”..

Vi säger:

Gå till kyrkan där prästen förnekar Bibeln och har ingenting att predika utom poesi.

Gud säger:

Börja i min helgedom”.

men han säger:

Håll utkik efter märket på pannan. ”det outplånliga märket.

Han skickade mannen med linne med ett bläckhorn, outplånligt bläck, och sa:

”Gå och märk dem, märk dem.”

Vilka kommer jag att märka?

De som står och ber den längsta? De som ger mest till uppdragen?

”Nej, nej”, säger han,

”det är inte testet. Här är testet i en dag av korruption. De som suckar och gråter över alla styggelser som kommer mitt i Jerusalem. Det är allt de behöver göra”.

Vissa saker är som en våg på havet. Du kan stå, och Paulus själv kunde inte skrika tillbaka, för det skulle uppsluka honom. Men du behöver inte få märket av kvarleva på din panna, du behöver inte lyckas, och du behöver inte vara populär. Du behöver bara sucka och gråta för de styggelser som äger rum på jorden i dag. Jag kan inte hindra människor från att göra vad de gör, men jag kan åtminstone sörja för att de inte kommer att sluta; och jag kommer att göra det.

Jag kommer att låta mina tårar vattna fotspåren efter de som går vilse. . Och när kyrkorna inte kommer tillbaka till Nya Testamentets standard och dyrka Herren vår Gud i skönhet och helighet, om jag kan inte få dem att göra det eller övertala dem att göra det i denna fruktansvärda timme av kris, åtminstone kan jag gråta eftersom de inte kommer. Och jag kan sucka om jag inte kan gråta.

Jag vet inte vad framtiden bär. Men jag vet en sak: Hellre än att förråda Guds får, hellre än ljuga för dem och lura dem och hålla dem sysselsatta och upptagna med alla typer av populära ämnen; snarare än att ta mitt material från Time Magazine, predikar jag Guds Ord till tomma bänkar och suckar och gråter för styggelser som är på jorden.

Så Gud säger:

”Börja med min helgedom”.

Sedan började de med de gamla män som var innan huset(Hes 9: 6)

Låter som dessa ungdomar var problemet.Dessa unga människor är fyllda av lust och vilda idéer; men Skriften säger, börja med de gamla män, som är framför huset. ”Dessa gamla skäggiga pelare i kyrkan, säger den helige Ande, börja med dem. 

”Då nu jag blev lämnad kvar, när de så slogo folket, föll jag ned på mitt ansikte och ropade och sade:

”Ack, Herre, HERRE, vill du då förgöra hela kvarlevan av Israel, eftersom du så utgjuter din vrede över Jerusalem?”(Hes.9:8)

Om den evangeliska kyrkan, den fundamentalistiska troende kyrkan, inte kommer att acceptera detta, då jag kan åtminstone sucka, eftersom de inte gör det, och ropa till Gud eftersom de inte gör det.

 Källa: (http://www.sermonindex.net/modules/articles/index.php?view=article&aid=37999)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s