Gud Är Helig – J.L Arnold

GUD ÄR HELIG av J.L Arnold

screen

År 1974 gav ett sällskap på 4 personer i Angered ut häften med kärnfulla predikningar från olika predikanter. Häftena gick under namnet ”DET STÅR SKRIVET.” I ett av dem finns en översättning av en J.L. Arnold- predikan:

”… Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.” (2 Mos 3:5)

Hur kommer det sig, att de flesta nuförtiden har en sådan respektlös inställning till Gud? Man pratar om Gud på ett så nonchalant och lättvindigt vis, och det verkar finnas så litet kvar av gudsfruktan, sann tillbedjan och vördnad för den Högste.

Vad är det som har gjort att vi har hamnat i den här situationen? Svaret är, att vi bor i ett land, där det finns miljontals biblar, men där det samtidigt råder en skrämmande okunnighet om vad som står i dem. Bibelns Gud är praktiskt taget okänd tom. för många som gör anspråk på att vara kristna. Människor vet inte, eller har glömt bort, att Gud är helig. Utan korrekt uppfattning om Guds helighet kommer människor aldrig att tillbedja Gud på rätt sätt. De kommer alltid att behandla Honom som en kompis snarare än som en kung.

Gud kallas i Bibeln officiellt för ”den Helige” (Job 6:10). Han bär namnet ”Helige Fader” (Joh 17:11). Han bor på en helig plats (Ps.99:9) och sitter på en helig tron (Ps. 47:9). Så helig är Han, att änglarna ropar: ”Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet” (Jes 6:3).

Visste du om, att Guds helighet omnämns fler gånger i Bibeln än någon annan av Hans egenskaper? Fastän ingen av Guds egenskaper är mer betydelsefull än någon annan, ligger tyngdpunkten i Bibeln på Hans helighet. Gud vill att vi skall tillbedja Honom därför att Han är helig.

Han har sänt sitt folk befrielse
 och grundat sitt förbund
 för evig tid.
 Heligt och vördat är hans namn.
” (Ps.111:9).

Vem skulle inte vörda dig, Herre,
 och prisa ditt namn?
 Bara du är helig,
 ….” (Upp 15:4)

Den egentliga innebörden av ordet ”helighet” i såväl hebreiska som grekiska är ”att avskilja.” Gud är helt avskild från människor därför att Han är helig. Det finns två sidor av Guds helighet. För det första Hans majestätiska helighet, som gör Honom avskild från och olik allt vad Han har skapat. Den här sidan av Guds helighet vittnar om Hans ”totala annorlunda-varande”, Hans ”absoluta transcendens” (höjd över timligheten) och Hans ”fruktansvärda majestät.” (Vördnadsvärda majestät, värt att frukta/respektera mitt tillägg)

Ingen är helig som HERREN, ty ingen finns förutom dig. Ingen klippa är såsom vår Gud” (1 Sam 2:2)

Vem är som du bland gudarna, HERRE? Vem är som du, härlig i helighet, värdig förundran under lovsång, du som gör under?” (2 Mos 15:11)

Det är Guds majestätiska helighet som väcker hos människan en känsla av att hon ingenting är, och får henne att ödmjuka sig inför Gud. Att bli ställd öga mot öga med Guds majestätiska helighet är en uppskakande erfarenhet, som aldrig riktigt kan förklaras rent förståndsmässigt utan bara kännas i ens innersta.

För det andra vittnar Guds helighet också om en etisk (moralisk) helighet. Det betyder att Gud är absolut ren, eftersom Han är avskild från allt vad synd heter. Han är absolut fullkomlig, och det finns inte en enda brist i hela Hans väsen. Gud är felfri, fläckfri och syndfri. Gud är antitesen (motsatsen) till synd.

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom” (1 Joh 1:5).

Guds helighet omfattar alltså Hans fullkomliga kärlek till rättfärdighet och Hans fullkomliga avsky för synd. Det hjälper inte hur mycket vi än förklarar innebörden av Guds helighet, mänskligt förstånd kan ändå aldrig till fullo fatta den. Den som inte är frälst är blind för Guds helighet. En sådan människa kan hysa fruktan för Guds makt och beundran för Hans vishet, men han kan inte ens bilda sig en föreställning om Hans helighet. Även om Guds egna aldrig kan komma längre än att börja ana hur helig är, så känner de Honom som är helig, och prisar Hans namn”.

Inlägget hämtat från bloggen ”Lite Vardagstro”: https://litevardagstro.wordpress.com/2016/12/21/6316/#more-6316

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s