Martin Luther om Islam –

VAD HADE MARTIN LUTHER TYCKT OM ISLAM?

9780668-martin-luther-frimärke-705x500

Med tanke på att ärkebiskopen Antje Jackelén otaliga gångar visat en vacklande och oklar inställning till islam är det intressant att Martin Luther konstaterade att det inte går att harmonisera islam med kristendom.

Martin Luther, till skillnad från dagens utopister i Svenska kyrkan, var en man med stort verklighetssinne och utpräglad realism. Han såg faran och att den måste mötas. År 1529 var han så långt kommen, att han ansåg sig mogen att producera en utarbetad text om turkfrågan Vom Kriege wider die Türken (”Om kriget mot turkarna”).

I denna text betonar Luther att kritiken mot kyrkans inblandning i kriget består. Kyrkans män skall inte bedriva krig, utan ett krig skall ledas av den världsliga makten. Här ser man en tydlig tillämpning av hans tvåregementslära, som går ut på att det finns en världslig och andlig sfär med väl definierade uppgifter, som måste hållas isär. Däremot måste kristenheten skydda sig mot turkinvasionen, som sker utan varje rätt och utgör ett hot för kristendomens fortbestånd.

Dessa synpunkter överraskar knappast. Mer intressant är att Luther redan här gjorde allvarliga försök att förstå islam och dess budskap. Han hade vid denna tid ännu inte en fullständig koran, men förlitade sig på två polemiska skrifter, där delar av koranen förelåg. Som Luther alltid gjorde, och vilket är hans stora styrka, går han omedelbart till fundamentet.

Luther konstaterar att islam förnekar att Jesus är Guds son. Detta gör att också alla centrala kristna dogmer förlorar sin mening – fader, son, helig ande, dop, sakrament, evangelium och tro. Alla försök att harmoniera kristendom och islam strandar alltså redan här.

I stället sätts profeten Muhammed och hans handlingar i centrum. Och vad är detta för handlingar? Ja, det är svärdets handlingar. Muhammed var en krigsherre, som önskade lägga världen under sig och förgöra de kristna med svärdet. Det stannade dock inte vid detta, hela det världsliga regementet skulle förgöras, då det inom islam inte fanns samma uppdelning som inom kristendomen emellan kyrka och stat.

Vidare skulle familjen upplösas, då islam inte värnade äktenskapet, utan tillät flera fruar. Som Luther såg det var alltså islam ett hot mot samhällets alla grundläggande institutioner, såväl religion, politik och familj. Man kunde önska att Svenska kyrkan hade samma klarsyn.

Luther uttrycker i denna skrift också en vilja att lära sig mer om islam, och att få tillgång till hela koranen. Det är också typiskt för honom, viljan att gå till källan och bilda sig en vederhäftig uppfattning understödd av tydliga belägg. Detta gällde såväl den egna kristna tron, som den främmande islamska tron. Så småningom skulle han också nå sitt mål, och bidrog med ett förord till en latinsk översättning som utgavs 1543.

Luther betonar i detta förord, att det är viktigt att känna sin fiende, och att islamkritik bör baseras på kännedom av grundkällorna. Han kan således vara en förebild för sakliga islamkritiker i dag.

Han skulle alltså i olika sammanhang, hela sitt liv, återkomma till den islamska faran och fördjupa sina kunskaper om islam. Den klara blick för fenomenet han utvecklat i Om kriget mot turkarna från år 1529 kvarstod dock orubbad. Det är en befriande kontrast till många i Svenska kyrkan idag.

Källa: (https://samtiden.nu/2017/04/vad-hade-martin-luther-tyckt-om-islam/)

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s