Fader Vår – Zoei Toh

Annonser

Rescue – Gud hör Bön

Efter att ha ropat till Gud under ca 10 dagar för mitt eget fysiska tillstånd, fick jag idag besked från läkaren att allt var normalt.

Gud är God och hör Bön.

Tack Jesus!

Walk with me in the Spirit – Debbie Kerner

Läste på Berdnt Isakssons hemsida att det önskas bön för en flicka som heter Elli 2 år:

JESUS gjorde ett stort under efter att hon föddes och därför tror jag att JESUS också nu vill göra ett under i lilla Ellis liv.

Att JESUS reser henne upp på sina ben och hon kan börja gå !

Jag har ett barn-barn i London som heter Ellie och som Gud räddade till livet efter bön och som idag är 4 månader.image-1-kopia

Om någon dag ska jag träffa EllieGoodchild Road och för första gång få be 2016-12-24-photo-00000240-2för flickan.

 

 

 

 

Därför blir det lätt för mig att även be för svenska Elli 2, så att hon börjar gå.

Till Elli:

”Come walk with me in the Spirit”

Bön i Jakobs brev – Guds Ord

I Jak.1:5 kan vi läsa att Gud Gärna Ger till ALLA, och
i följande vers villkorar en del felaktigt in,
men bara om……
En del har i vers 6 Guds vilja som centralt,
och andra har en villkorad tro som centralt.

Jak. 1:5 Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.

Jak. 1:6 Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.

Jak. 1:7 En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från Herren –

Jag läser det som att Jakob ger en beskrivning av hur bön ser ut där man har inställningen att det ska vara lönt att be för annars är det inte lönt.

Vers 6 är ingen beskrivning av en sprickfri visshet utan det räcker med att hoppas.

Ett liv i bön – Charles Spurgeon

Idag började det med regn och fortsatte, men jag beslutade mig ändå för att gå en 2 timmes skogspromenad med paraplyet i hand.

Gick ut vid lunch-tid och eftersom jag inte är förtjust i att släpa på ett paraply, så vädjade jag till Herren om att det skulle bli uppehåll. Efter en halvtimme slutade det regna och jag fortsatte glad min vandring.

Efter ett tag upplevde jag liksom som att jag kom in i bönens ande och erfor att Gud undervisade mig i bönens värld och fick sköna tankar i detta. Uppehållet har fortsatt och inte en droppe har kommit sen under dagen.

Sedan hittade jag denna predikan om bön av Charles Spurgeon på nätet.

Den beskriver bra hur jag upplever det kristna livet i bön:

Ett välsignat böneliv genom förblivandet i Jesus

Således är en av de första följder av förblivandet i gemenskap med Kristus, den ständiga utövningen av bön. 

”Be om vad ni vill.”

Om andra varken söker, bultar eller ber, så skall i alla fall ni göra det. De som håller sig borta från Jesus, de ber inte. De, vilkas umgänge med Jesus är avbrutet, känner som om de inte kan be, men Jesus säger:

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill.”

Bön kommer självmant från dem som förblir i Jesus; liksom vissa träd i Österlandet utan påtryckning, gav sitt välluktande gummi ifrån sig. Bön är själens naturliga utgjutelse i gemenskap med Jesus. Liksom löv och frukt kommer fram på vinrankan utan någon medveten ansträngning från trädet, utan endast till följd av deras förening med stammen, så kommer knoppar, blomster och frukt från de själar som förblir i Jesus. Såsom stjärnorna lyser, så ber också de förblivande. Det är deras vana och andra natur.

De säger inte till sig själva:

”Nu är det tid för oss att ta oss an vår uppgift och be.”

Nej, de ber som förståndiga människor äter, när de har behov av det. De utropar inte som under slaveri: ”Vid denna tid borde jag be, men jag har ingen lust till det. Det är så tröttande”, utan de har ett glatt ärende till nådastolen och de tycker om att uträtta det. De hjärtan som förblir i Kristus, sänder upp böner som eldar sänder ut lågor och gnistor. De själar som förblir i Kristus börjar dagen med bön; de omger sig av bön som en atmosfär hela dagen och när natten kommer somnar de in under bön. Jag vet att de kan även drömma bedjande och de kan åtminstone säga med glädje: ”När jag vaknar är jag fortfarande hos dig.” Vanan att be följer på förblivandet i Kristus. Ingen behöver driva dig till att be, då du förblir i Jesus. Han säger:

”Be om vad du vill” och var säker på att du även gör så.

Behov av bön

Du skall även djupt känna behovet av bön. Du skall klart inse behovet av att be.

”Vad?”, säger du, ”har vi inte redan uppnått målet, när vi förblir i Kristus, och hans ord förblir i oss?”

Nej, vi är då långt ifrån tillfreds med oss själva; det är då som vi känner mer än någonsin, att vi måste be om mer nåd. Den som är mest medveten om liv i Kristus, är även mest övertygad om sin död utan Kristus. Den som bäst känner Kristi karaktär, blir ivrigast i att be om nåd att likna honom. Ju mer jag ser mig vara i Herren, ju mer önskar jag att få av honom eftersom jag vet, att allt som finns i honom har lämnats där, för att jag må ta emot det.

”Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.”

Det är just i förhållande till vår förening med Kristi fullhet som vi känner behov av att hämta mer, genom ständig bön. Ingen behöver bevisa behovet av bön för den som förblir i Kristus, ty vi åtnjuter det med glädje. Bön är lika nödvändig för vårt andliga liv som andedräkten är för vårt naturliga; vi kan inte leva utan att be om gåvor av vår Herre. ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill”, och ni skall inte vilja att upphöra med att be. Han har sagt:

”Sök mitt ansikte!” och hjärtat svarar: ”Ja, ditt ansikte, HERRE, söker jag.”

Frihet i bön 
Vidare är frukten av vårt förblivande i Kristus inte endast bönens övning och en känsla av behov av bön, utan den innebär även
 frihet i bönen: ”Be om vad ni vill.” Har du inte legat på knä i bön utan att känna kraft i bönen? Har du inte känt att du inte kunde be som du önskade? Du ville be, men vattnet var fruset och det ville inte flyta. Du sade klagande:

”Jag är instängd och kan inte komma ut.”

Viljan fanns där, men du kände ingen frihet i att göra din vilja känd i bön. Önskar du frihet i bön, så att du må kunna tala med Gud som en vän talar med sin vän? Här finns sättet att få den:

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill.”

Jag menar inte, att du endast skall få frihet att uttrycka dig ledigt i bön, ty detta är en mycket underordnad gåva. Ett flytande språk är av ringa värde, synnerligen då det inte är förenat med innehållsrika tankar och en djup känsla.

Somliga bröder ber i meter, men sanna böner mäts efter vikt och inte efter längd. En enda suck inför Gud kan ha mer fullhet av bön i sig, än ett fint långt tal. Den som umgås med Gud i Kristus Jesus, är en person som stadigt går framåt i förbön. Han kommer modigt fram, därför att han förblir vid nådens tron. Han ser den gyllene spiran utsträckt och hör konungen säga:

”Be om vad du vill och du skall få det.”

Det är den som förblir i medveten förening med sin Herre som har fritt tillträde i bönen. Han kan lätt komma till Kristus, ty han är i Kristus och förblir i honom. Försök inte att gripa denna frihet genom en tillfällig sinnesrörelse eller djärvhet; det finns endast ett sätt att verkligen erhålla den och detta är:

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill.”

Endast på detta sätt skall du helt kunna öppna din mun och Gud skall fylla den. Sålunda skall du bli en Israel och kämpa med Gud.

Läs mer här: http://www.minfrid.se/spurgeon/predikningar/hemligheten-med-bonens-kraft.shtml