Det nya sverige – främmande eld

mångvår2

Källa: http://www.smp.se/vaxjo/tiotal-bilar-forstordes-i-anlagd-garagebrand/

Annonser