Artificiell Intelligens? – Upp.13:14

Let him that hath understanding calculate (compute) the number of the beast” Upp.13:18

Ikväll har jag ägnat mina tankar omkring ämnet artficiell intelligens och möjligheten att det kanske är det som beskrivs i Upp.13:14-15 där det står:

det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret”

”Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala”

Annonser

Frikyrkans förkunnelse – Holger Nilsson

Holger Nilsson skriver och påstår i en artikel i tidningen Dagen att frikyrkans förkunnelse skapar inte lärjungar utan istället passiva och ljumma kristna, som inte uppmuntras till ett ”praktiserande av den kristna tron” bl.a genom profetians ”gåva”.namnlos-2

Holger Nilsson har fel, när han påstår att han har förmågan att avgöra vem som är en ljum kristen. Enligt Upp.3:15 så är det bara GUD som besitter förmågan att avgöra vem som är ljum:

Jag känner (eido)”.

Holger Nilsson likställer felaktigt passiv med ljum i mening att det handlar om gärningar, när han säger:

Förkunnelsen uppmuntrar inte till ett praktiserande av den kristna tron”

I Matt.25:37 finns det många kristna med total avsaknad av självinsikt ang. gärningar:

När såg (eido) vi?”, och de är inte ljumma.

I Matt.7:22 finns det fullt med kristna, som har ägnat sig åt Holgers ”praktiserande av den kristna tron”, men de visas bort och får inte godkänt av Jesus.

Jesus beskriver i Upp.3:17 kännetecknet på en ljum kristen:

Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’.

Jag anser att en sådan här svepande artikel av Holger Nilsson, där han inte klart definierar ord som ljum, passiv och andesmord förkunnelse, utgör en stor fara och kan driva människor rakt i famnen på Bethel Church:s variant av kristendom. Där sysslar dom med att ”göra lärjungar” och utbilda ”profeter”.

Källa: http://www.dagen.se/debatt/larjungar-eller-ljumma-kristna-1.809550