En glädje som är djupare än kunskap – Carter Conlon

Annonser

Andens Yttringar – Inga förmågor – (1 Kor.12)

De sk. Andens nådegåvor handlar inte om olika förmågor som Gud delar ut till den enskilde kristne.

Om vi ser till exemplet med Mose och hans stav i 4:e Mos.20:8, så varför blev Gud besviken på Mose för att han använde sin stav (förmåga) att utföra kraftgärning?

En förmåga är någonting man måste lita på för att det ska fungera.

Mose litade på att han hade förmåga att med stavens hjälp ordna kraftgärning, men det misshagade Gud som kallade Moses tro på sin egen förmåga för OTRO.

Likadant är det för oss kristna idag. Skulle de sk. ”andliga nådegåvorna” i 1 Kor.12 handla om förmågor hos den enskilde, så skulle vi sätta vår tro till dem och det skulle vara lika mycket Otro som på Mose tid.

Grundtexten i 1.Kor.12 talar inte om gåvor (förmågor) utan beskriver istället Andens olika yttringar genom Kristi kropp församlingen.

”Andens gåvor” finns bokstavligen inte i bibeln

Ordet för gåva på grekiska är ”doma.” Ordet för ”gratifikation” är ”dorean.” Ordet för ande är ”pneuma”. Du kan slå upp alla förekomster av dessa ord i Nya testamentet. Det finns ingen plats i skriften där en ”andlig gåva” (som skulle kunna kallas ”doma pneumatikon”) förekommer bokstavligen i den ursprungliga texten. Inte ett ställe.

Den enda egentliga andliga ”gåva” eller ”gratifikation” vi får är den Helige Ande.

I Lukas 11:13 säger Jesus: ”Om ni då, som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer kommer er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom!”

Ordet här för ”gåvor” är ”Domata” (plural av ”doma”). Observera också att den Helige Ande är singular, inte plural, även om det är jämfört med ”gåvor” (plural) som vi ger till våra barn.

Vår himmelske Fader ger oss en gåva, och det är den Helige Ande.

Länk : http://www.wiebefamily.org/spiritual_gifts.htm

De heliga i Upp.13:7 – Guds Ord

Den store draken blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden.

Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem

Den anden är Antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma

 

Stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er

Ni är av Gud och har övervunnit; ty han som är i er är större än den som är i världen.

sw

De övervann honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade inte så sitt liv, att de drog sig undan döden.

Slutsats:

De heliga som beskrivs i Upp.13:7 är inte andefyllda kristna.