Guds guldgruva – Guds Ord

Annonser

De heliga i Upp.13:7 – Guds Ord

Den store draken blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden.

Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem

Den anden är Antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma

 

Stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er

Ni är av Gud och har övervunnit; ty han som är i er är större än den som är i världen.

sw

De övervann honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade inte så sitt liv, att de drog sig undan döden.

Slutsats:

De heliga som beskrivs i Upp.13:7 är inte andefyllda kristna.

Antagen blir upptagen – Matt 24:40-41

top-5-reasons-why-matthew-25-is-not-about-rapture-church-933x445

 

Sammanhanget från Matt.24:40-41

handlar snarare om ett utväljande än om ett uppryckande:

Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.

Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar”.

Lite märkligt att de svenska biblarna översätter grekiska ”paralambano” med ”upptagen”, när inga andra översättningar gör det.

Luthers Bibel 1545 skriver:

Dann werden zwei auf dem Felde sein; einer wird angenommen, und der andere wird verlassen werden”.

Luthers bibel översätter ”paralambano” till den korrekta betydelsen antagen.

Angenommen = antagen

Verlassen = lämnas

(Matthaeus 24:41Luther Bibel 1545 (LUTH1545)

Slutsats:

Som jag ser det, finns det inget i Matt kap.24 som handlar om det uppryckande som beskrivs av Paulus i 1Tess.4:17

Tidpunkt för uppryckandet – Now The End Begins

Hemsidan ”Now The End Begins”, har intressanta artiklar om uppryckandet och när det ska ske.

I Sakarja 14: 4-5 ska Jesus komma tillbaka och sätta sin fot på Oljeberget tillsammans med alla heliga.

I 1.Tess 4:16-17 ska kristna ryckas upp Herren till mötes.

 

Idag när jag har funderat över det med tidpunkten för uppryckelsen,

så stannade jag vid Upp.13:7 där det står om vilddjuret:

det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem”

De heliga är detsamma som de utvalda och det finns två kategorier utvalda, judar och kristna.

Jag undrar då vilken kategori heliga som vilddjuret ska övervinna.

Enligt Johannes i 1.Joh 5:4-5, så kan inte den som tror på Jesus övervinnas.

Läs mer om Uppryckelsen här: 

http://www.nowtheendbegins.com/category/pretribulation-rapture-2/

Uppryckande = Harpazo

Avfall är avfall och

uppryckande är uppryckande

och aldrig mötas de två,

dvs,

förutom på hemsidan ”Apg 29”.

 

Där förvrängs Guds Ord, så avfallet i 2.Tess.2:3 får betydelsen uppryckandet:

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet [uppryckandet] komma och laglöshetens människa [Antikrist] träda fram, fördärvets son”

(https://www.apg29.nu/index.php?artid=28403)

Grundtext för ordet avfall i 2 Tess.2:3 är: ”apostasia” (Strong 646) och det förekommer på en plats till i NT, och det är när Paulus blir anklagad att han vill få judarna att avfalla (apostasia) från Moses.(Apg.21:21)

I 1.Tessalonikerbrevet 4:17 blir kristna bortryckta på skyar upp i luften och då används grundtext ordet ”harpazo” (Strong 726).

När Paulus beskriver i 2.Kor.12:2, hur han blir uppryckt till 3:e himlen, så använder han ordet ”harpazo”

Eftersom harpazo inte används i 2.Tess.2:3, så handlar det inte om något uppryckande utan istället om ett negativt avfall, ”apostasia”

Att påstå något annat är förryckt.

Laglöshetens Människa – 2 Tess.2:4

 

GUBBEN som beskrivs i 2.Tess.2:4:

Syndens människa, förtappelsens son, som är en motståndare och upphäver sig över allt, som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel så som Gud och GER SIG UT FÖR ATT VARA GUD”. (2.Tess.2:4)

finns i Katolska Kyrkans Katekes 460:

Ty Guds Son blev människa för att GÖRA OSS TILL GUD.