Kundalini-flickan – Yogamaatha

Den här flickan, Yogamaatha, blev initierad in i Kundalini-yogan vid 9 års ålder av gurun Nithyananda. Hon är nu 11 år.

Om ni undrar varför folk trillar i golvet på karismatiska möten, så får ni förklaringen i videon, där en annan nöt trillar till golvet

Annonser

Svenska Kyrkans undergång – Ann Heberlein

Ann Heberlein: Svenska kyrkan går mot sin undergång

skarmklipp-2016-12-02-23-06-01Ann Heberlein. Photo by Wilmarsgard.

När Antje Jackelén valdes till ärkebiskop i oktober 2013 uppstod diskussioner om hennes lämplighet att leda Svenska kyrkan. Glädjen utanför kyrkan, bland människor som kan betecknas som ”kulturellt kristna” snarare än bekännande kristna, var påtaglig – äntligen en kvinnlig ärkebiskop! Valet av Jackélén betraktades som en seger för jämställdheten. Inom kyrkan, bland både anställda och troende medlemmar fanns det delade meningar – och andra kristna samfund uttalade viss tveksamhet. Man befarade att valet av en kvinna som högsta andliga ledare för Svenska kyrkan skulle leda till samarbetsproblem med de kyrkor som har en annan syn på ämbetet, alltså kyrkor som inte anser att kvinna kan vigas till präst.

Det har alltså stormat en del kring Svenska kyrkans nuvarande ärkebiskop. Jag var en av dem som försvarade henne – inte för att hon är Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, utan för att jag uppfattade henne som en god teolog. Jackelén var, när hon valdes till ärkebiskop 2013, biskop i mitt hemstift, Lunds stift, och som sådan hade hon fungerat utmärkt. Därtill är Jackelén disputerad i systematisk teologi, och jag mindes hennes bidrag i forskarseminariet för tros- och livsåskådningsvetenskap (som jag också tillhörde) med respekt. Föga anade jag att Jackelén skulle driva Svenska kyrkan mot avgrunden.

Antje Jackelén kommer att bli ihågkommen som den som förvandlade Svenska kyrkan från en bred folkkyrka till en krympande klubb. Aldrig har så många medlemmar lämnat Svenska kyrkan som under hennes år som ärkebiskop. I oktober detta år hade en bit över 80 000 medlemmar lämnat Svenska kyrkan. Om utträdena fortsätter i samma takt kommer 100 000 personer att ha lämnat Svenska kyrkan innan 2016 är över. Samtidigt har 6510 nya medlemmar tillkommit, vilket är färre än tidigare år (dagen.se 20161118). Medlemsraset kommer att få mycket stora konsekvenser för Svenska kyrkan och hennes möjligheter att verka eftersom det är medlemmarnas avgifter som är basen för hela Svenska kyrkans ekonomi. Svenska kyrkan måste spara 2,6 miljarder fram till 2030, vilket är detsamma som en halv miljon kronor om dagen (Dagens Industri 20161110).

Svenska kyrkan befinner sig alltså i en akut kris, en kris som ärkebiskopen inte tycks ta på något större allvar. Obekymrat fortsätter hon twittra one-liners, kampanja i inrikespolitiska frågor och samarbeta med tveksamma individer. Styvnackat vägrar hon ta till sig ett uns av den massiva kritik som riktats mot henne i månader. Hon struntar i kritiken mot det katastrofala handboksförslaget, likaså fortsätter hon att ignorera medlemmarnas vädjan om hennes sympati för förföljda kristna i världen, hon tar ingen som helst notis om att många ifrågasätter svenska kyrkans allt intensivare samarbete med muslimska samfund. Högmodigt styr hon skutan käpprätt åt helvete.

Kritiken som riktats mot henne i olika frågor har hon tagit för vana att avfärda på ett av två sätt: antingen så har hon anklagat kritikerna för att hysa ”främlingsfientliga åsikter” eller så har hon beklagat sig över att hon är utsatt bara för att hon är kvinna. När det stormade som värst kring svenska kyrkans ovilja att erkänna folkmordet på kristna svarade Ärkebiskopen med att skriva en text om ”näthat mot kvinnor”, publicerad på SvD debatt den 3/9. Det är ovärdigt en person i den maktställning som Jackelén har att ägna sig åt den sortens självömkan. Istället för att lyssna på kritiken, samtala, förklara och försvara sitt, i det här fallet bristande ställningstagande, har alltså en av Sveriges absolut mäktigaste kvinnor gömt sig bakom en självpåtagen offerroll och i flera intervjuer beklagat sig över den hårda tonen på sociala medier.

Det är obegripligt. Ärkebiskopens uppgift är inte att sprida visdomsord på Twitter.

Hennes uppgift är att leda svenska kyrkan, med klok och varsam hand. Hennes uppgift är att förvalta ett tusenårigt arv, inte att syssla med opinionsbildning. Antje Jackelén är, sin veklagan över näthat, misogyni och trakasserier till trots, också i en del sammanhang höjd till skyarna. Hon blev snabbt mediernas älskling, och skribenter och opinionsbildare som aldrig annars intresserat sig för Svenska kyrkan har hyllat henne i diverse texter och sammanhang – och Jackelén ställer gärna upp om hon slipper konfronteras med pålästa kritiker.

Ärkebiskopen tar gärna emot beröm av sekulariserade kultur- och ledarskribenter, myser i poddar och lägger ut orden i tv-program. Deltar i kritiska sammanhang, besvärliga debatter eller samtal med kristna som inte delar hennes märkliga tolkning av svenska kyrkans uppgift gör hon dock inte. Hon arbetar på sitt varumärke, Ärkebiskop Antje eller ÄB Antje, men struntar i att den organisation hon är satt att förvalta vittrar sönder.

En ansvarsfull ledare skulle tagit det faktum att människor lämnar hennes organisation i stora skaror på mycket stort allvar. Hon borde ligga sömnlös på nätterna och oroa sig över att hennes organisation måste spara 2,6 miljarder. Hon borde vara djupt oroad över att hennes trosfränder är utsatta för förföljelse, våld och trakasserier – inte minst på svenska flyktingförläggningar. Hon borde sätta sig ner och anstränga sig för att förstå varför så många av hennes anställda, präster och kyrkomusiker, är så negativa till kyrkohandboksförslaget. Inget av detta gör hon, nej istället lägger hon sin energi på att lägga sig i svensk inrikespolitik – också det för övrigt ett monumentalt misslyckande. Det omstridda och mycket uppmärksammande ”Juluppropet” har hittills samlat in 32406 namnunderskrifter. Med tanke på att svenska kyrkan har mer än sex miljoner (ännu så länge) medlemmar och en bit över 20 000 anställda är det verkligen ingen succé. Svenska kyrkans medlemmar står inte bakom ”Juluppropet”.

Högmod går som bekant före fall, och det vi bevittnar nu är ingenting annat än kyrkans vandring mot sin egen undergång.

Källa: http://ledarsidorna.se/2016/12/ann-heberlein-svenska-kyrkan-gar-mot-sin-undergang/

En Annan Jesus – The Last Reformation

Ledaren för rörelsen ”The Last Reformation” Torben Sondergaard menar att det är endast i Apostlagärningarna, som ett normalt kristet liv beskrivs och menar att hans verksamhet bygger på Apostlagärningarna.

I denna video som jag förut haft på bloggen (men nu i kortare version) visar att ”The Last Reformation” inte har sin grund i Apostlagärningarna.

Det finns ingen uppmaning i Apostlagärningarna, att omvända skulle gå ut och hela folk från stela nackar eller knäont.

Se video:

Himmel och Helvete finns inte – Påve Francis

Påven Francis: ”Himmel och helvete finns inte” Ledaren för den katolska kyrkan berättar för sina efterföljare, att det finns ingen himmel, helvete eller skärseld

pope-francis-heaven-hell-do-not-exist-301017

Påven Francis har förklarat att himlen och helvetet inte existerar.

Påven Francis har sagt till katolikerna ”det finns ingen himmel, helvete eller skärseld”, under det han fortsätter sitt uppdrag att vända sina anhängare bort från de traditionella kristna lärorna.

En nära förtrolig till påve Francis, Eugenio Scalfari, skrev i  La Repubblica att ”Påve Francis har avskaffat de platser där själar antas hamna efter döden: helvetet, skärselden och himlen.”

Påven Francis har också börjat ta sig friheter när det gäller att skriva om Guds Ord, genom att lägga till sataniska teman till bibelverser där han tycker det passar.

I en morgon-predikan i Santa Marta den 4 september 2014 , till exempel, förändrade påven helt innebörden av en vers från Bibeln, som falskt hänförde dessa sataniska ord till Paulus: ”Jag skryter endast om mina synder”.Påven Francis avslutade sin predikan genom att bjuda in många trofasta anhängare som var närvarande för att ” skryta” om sina egna synder – mord, stöld, missbruk, äktenskapsbrott – innan man hånade Jesus Kristus , som sägs ha naivt förlåtit dem under korset.

Trots påvens påståenden finns inget  sådant uttryck  i något av Paulus brev. 

Påven Francis, undervisade en falsk lära. 

Istället  säger han aposteln om sig själv: ”Om det är nödvändigt att skryta, kommer jag att skryta om mina svagheter”  (2 Kor 11:30), efter att ha räknat upp alla svårigheter i hans liv – skeppsbrott,  fängelse, prygel

Påven Francis uppmärksammades också när han medverkade i radion tidigare i år. 

Han försökte bedra kristna genom att styra dem bort från Jesus och berättade för lyssnarna att ”Jesus blev till Satan.”Han fortsatte med att föreslå att Jesus ” ödmjukade sig själv för att utplåna sig själv”.

Påven Francis, äkta namn Jorge Mario Bergoglio ,  spred den sataniska läran ytterligare genom att säga att Jesus ”gjorde sig till djävulen, ormen, för oss”, enligt  Vatikanens dagstidning  L’Osservatore Romano.

Påven Francis heretiska ståndpunkt kom efter att ha vridit tillbaka på århundraden av traditionella kristna läror tidigare i år när han berättade för en folkmassa på 33.000 lojala katoliker att ”ett personligt, omedelbart eller direkt förhållande till Jesus Kristus”  borde undvikas till varje pris.”

Att ha personlig relation med Jesus är farligt och väldigt skadligt”,  sade påven under talet den 25 juni.

Dessa kommentarer ökar ytterligare oddsen för att han är den falske profeten förutspådd i helig skrift och profetia.

Källa: http://www.nnettle.com/news/3046-pope-francis-heaven-and-hell-don-t-exist-