AVFALLET (bok) – Erik o Birgitta Axelsson

Erik och Birgitta Axelssons bok ”Avfallet”

kommer nu i andra upplagan och går att beställa via deras hemsida: http://www.bornagain.se/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=71

Andra upplagan av vår bok AVFALLET finns nu att beställa! Den är identisk med den första upplagan.

Titel:          AVFALLET en profetisk analys av kyrkohistoriska strömningar

Beställning: Se nedan!

Antal sidor: 274

Utförande:     Mjukpärm

Innehåll:   Se innehållsförteckning nedan!”

________________________________________

Boken kostar 200 kr och beställs genom att du skickar ett e-mail till

birgitta@bornagain.se , där du noga anger namn  och adress.

FRAKTEN ÄR GRATIS!

Du får sedan en faktura tillsammans med boken. Betalar gör du genom bank-

överföring till det konto, som finns angivet på fakturan.

BOKENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL:

 1. Den kurslösa kyrkan

Dilemmat, Antikrist, Falsarium, Porten

 2. Jesu globala kyrka

Ecclesia, Templet, Bruden

 3. Jesu lilla kyrka

Början, Vinträdet, Hjorden

 4. Den praktiska kyrkan

Funktion, Kristi kropp, Hur vill Gud ha det, Textmassan,

Husgudstjänsten

 5. Den lokala kyrkan

Geografi, Ordning, Varför samlas

 6. Mellankyrkan

Mellanläge, Paulus, Jesu anvisningar, Clemens och Ignatius,

Didaché, Eusebius, Dopet

 7. Biskopskyrkan

Från år 150, Expension, Läran, Kontroll, Kyrkobyggnader

 8. Påvekyrka

Bakgrund, Maktstrider, Avsteg

 9. Defensivkyrkan

Förändring, Villoläror, Förföljelse, Struktur

 10. Motkyrkor

Opposition, Marcionism, Montanismen, Novatianer, Donatister

 11. Statskyrka

Konstantin, Organisation, Tillbakablick, Söndring, Korruption

 12 Munkkyrkan

Klosterväsendet, Ursprunget, Kallelsen, Fattigdom, Kyskhet,

Lydnad, Kollaps

 13. Teologikyrkan

Läran, Gnosticism, Kristologi, Treenigheten, Predestination,

Eskatologi, Pseudoteologi

 14. Avgudakyrkan

Position, Påvedömet, Mariadyrkan, Protestantism, Prästen,

Frikyrkligheten

 15. Maktkyrkan

Antisemetism, Ersättnigsteologi, Världsmakt, Korstågen,

Inkvisitionen, Andra maktmedel

 16. Avstegskyrkan

Avgörande avsteg, Följdverkningar, Flera avsteg

 17. Avfallskyrkan

Splittring, Avfallet eskalerar, Tradition och ritual

 18. Väckelsekyrkan

Valdenser, Lollarderna, Husiterna, Anabaptismen

 19. Protestkyrkan

Lutherdom, ”Sola”, Sidoreformation, I Sverige,

Augsburgska läran

 20. Pietistkyrkan

England, Pietismen, Herrnhutismen, Baptismen

 21. Anglokyrkan

Metodismen, Frälsningsarmén, Nordamerika

 22. Avartskyrkan

Krislam, Mormoner, Jehovas Vittnen, Plymouthbröderna,

Darbysimens falska eskatologi

 23. Frikyrkan

Struktur, Översikt, Statistik, Pingströrelsen, Trätältarna

 24. Villokyrkan

Föreningskyrkan, Estradkristendom, Subkultur, Villolära,

Ursprung, Avknoppningar

 25. Slutkyrkan

Inledning, Avfallet, Repetition, Uppdraget, Vägen ut

Vilddjurets märke – Inget synligt attribut

Det här som Uppenbarelseboken tar upp om kommande Antikrist och hans rike och märke, äger rum inom den kristna sfären, och handlar inte om någon världsregering under ledning av någon världs-diktator som ska styra allt.

Bibelns Anti-Krist ska försöka bli ledare för alla kristna och ”märket” handlar om att tillbe honom och hans variant av kristendomen.De som vägrar böja sin nacke och visa sin vördnad, tillbedjan och tillhörighet får inte vara med och ta del av hans variant av kristendom (köpa och sälja, dvs. utbyta)

Det här om vilddjurets märke är en fråga om TRO.

Ett Guds Ord som kullkastar att märket skulle handla om något yttre attribut, t.ex elekroniskt ”chip” eller ”tatuering” är från 2 Kor.5:7:

”Ty vi vandrar här i tro och inte i åskådning”

Det är alltså genom vår tro, vi kommer att kunna förnimma (ginosko) vad märket är och inte genom någon ögon-åskådning.

Det bekräftar också ordet från Upp.13:18 där det står:

den som har förstånd (ginosko) räknar ut betydelsen”

Ikväll när jag studerade det grekiska ordet ”anti” (Strong G 473), så gick det upp för mig att anti har ju inte betydelsen emot i första hand utan betydelsen är FÖR.

Bibelns AntiKrist kommer alltså att vara FÖR Bibelns Kristus i sådan utsträckning, att han kommer att vara utöver Kristus (in addition to), härjämte Kristus. Han kommer m.a.o vara utombiblisk så det förslår.

Och Precis just det, är vad vi kan se inom kristenheten idag och speciellt då inom ”mirakel / kraft-kristendomen”. Idags tänjs de bibliska gränserna med stöd utifrån ”Joh.21:25”

Kommande AntiKrist kommer att utgå från oss kristna ”1.Joh. 2:19”

 

Upp-boken kap.13 börjar med ”vilddjur” som symbolik och vers 16 handlar om ett märke. Om det mesta i kapitlet är symboliskt, så handlar inte märket i vers 16 plötsligt om någon fysisk tatuering eller rfid-chip.